title lines
opleiding

Gestalt met traumafocus

We werken met de vruchtbare grond van jouw persoonlijke en professionele ervaringen, vaardigheden en eigen raakbaarheid. We werken ervaringsgericht en integreren oefeningen en handige kaders.

Programma dag 1: 

  • Belang van diagnose?
  • Kaders uit gestalt, psychotraumatologie, neurobiologie, ontwikkelingspsychologie en hechtingstheorie; oefeningen.

Programma dag 2:

  • Van hertraumatisering tot vermijding: valkuilen en vaardigheden.
  • Risico’s en kansen voor de hulpverlener: trauma op de werkvloer, secundaire traumatisering, cumulatieve stress.

Na deze 2 dagen:

  • ben je vertrouwd met de terminologie en de fasen van het hedendaagse traumawerk.
  • kan je een veilige werkrelatie met je cliënt uitbouwen vanuit je eigen gewaarzijn.
  • kan je de gevolgen van trauma bij je cliënt herkennen, begeleiden en gepast doorverwijzen.
  • herken je wanneer je cliënt zich binnen of buiten het veilige venster bevindt en kan je werken aan stabilisatie.
  • sta je steviger in de confrontatie met de gevolgen van complex trauma.

Hild en Chris zijn beide gestaltpyschotherapeut ( NVAGT & EAGT-erkend), psychotraumatoloog (BIP/ESTSS/NtVP-erkend), emdr-practioner en supervisor.