title lines
opleiding

Hanteren van Agressie

Doelstelling

 • Leren herkennen van situaties die agressie veroorzaken.

 • Zicht krijgen op de beleving van eigen agressie en op de beleving van agressie bij de anderen.

 • Leren hanteren van diverse soorten agressie.

 • Leren zichzelf en de situatie onder controle te houden.

 • Leren effectief communiceren ter voorkoming van agressie: een dienstverlenende opstelling met het behoud van een resultaatgerichte benadering.

 • Het versterken van de eigen mentale weerbaarheid in het omgaan met weerstand en confrontatie.

Inhoud

1. Verkenning van het begrip agressie en de concrete betekenis in jouw werkveld. Bespreking en rapportage in kleine groepen. Hierdoor versterk je eigen inzichten, eigen besef en beleving m.b.t. het thema. Door uitwisseling van ervaringen met collega’s krijg je het gevoel er niet alleen voor te staan. Je ontdekt of jouw aanpak van agressie gelijk is aan de van anderen of verschilt.

2. Theoretische omkadering: ontstaan van agressie en soorten agressie:

 • Agressie als basisgevoel en als menselijke reactie op een gebeurtenis. Onderscheid leren tussen boosheid, agressie en geweld.

 • Opbouw van agressief gedrag: van frustratie tot geweld.

 • Soorten agressie.

 • Middelen om te interveniëren bij agressie: communicatie en gedrag.

3. De communicatieroos: dit model geeft inzicht in de verschillende posities die mensen innemen bij het voeren van een gesprek. De roos helpt ook om een analyse te maken van de posities die zowel de agressieve klant als de professional innemen.

4. Desescalerende vaardigheden:

 • Aandacht voor lichaamshouding, oogcontact, gelaatsuitdrukking, gebaren, stemvolume en intonatie.

 • Het geven van niet-beoordelende feedback.

 • Toetsen van eigen interpretaties door deze in dialoog te brengen.

 • Het geven van ik-boodschappen.

 • Het ontwikkelen van empatische luistervaardigheden om op het juiste moment te interveniëren.

 • Tips voor een efficiënte begroeting.

5. Specifieke aanpak van de verschillende soorten agressie en toepassing in concrete situaties zoals dreigen, schreeuwen, chanteren, lichamelijk geweld, zielig doen, schuld geven.

6. Verwerkingsmechanismen bij een schokkende ervaring. Betekenis van zelfzorg en zorg voor collega’s. Hoe omgaan met onmacht.