title lines
opleiding

Het samenspel tussen mij en een groep, een 2-daags bad

Tijdens deze tweedaagse training maak je op een ervaringsgerichte manier kennis met de krachten en eigenheden van groepen.
Op een gebalde wijze leer je over de ontwikkeling en groei van groepen en teams en jouw plek daarbinnen als groepslid. Je kan aan den lijve ondervinden hoe een groep en jijzelf evolueren in dit contact.
Dat wat zich in jezelf afspeelt en op de voorgrond komt is tevens datgene dat ook in groep leeft. Zo worden individuele thema’s groepsthema’s en vice versa. Je krijgt voeling met al deze elementen en kan zo de groep mee helpen in haar ontwikkeling.    

Als begeleiders bewaken we en observeren we dit proces en blikken erop terug, zowel via theorie als via actieve reflectie.

Deze training wordt ook in een 4-daagse aangeboden. Uiteraard is de voortgang en zijn de daaruit vloeiende inzichten diepgaander en uitgebreider, waardoor er meer zichtbaarheid komt op hoe je met groepen kunt werken.

Wat heeft deze 2-daagse jou te bieden?

  • e krijgt zicht op de onderlinge relaties van groepsleden, op groepsprocessen en groepsontwikkeling.
  • je ontdekt onderliggende en niet meteen zichtbare dynamieken bij groepen.
  • je leert hoe je met je gedrag en communicatie een groep tot ontwikkeling kan brengen, hoe je comfort en veiligheid in de groep kan vergroten.
  • je leert welke interventies vertrouwen en veiligheid in de groep beïnvloeden.

Groepsdynamica focust op:

  • groepsontwikkeling en groepsprocessen
  • inzien en hanteren van groepsfenomenen
  • groepsthema's herkennen
  • gepaste groepsinterventies doen

Deze training richt zich naar mensen die graag in groep (willen leren) werken. Iedereen die wil leren over zichzelf in groep is welkom op deze training. Specifieke voorkennis is niet vereist.