title lines
opleiding

Onderhandelen

Doelstelling 

Deze opleiding vergroot je persoonlijke effectiviteit in onderhandelingen door het vinden van een juiste balans tussen de inhoud en het relationele aspect (de relatie). Goed onderhandelen draait immers om mens en inhoud en doet recht aan beiden. Dit is des te belangrijker als het gaat om een langdurende samenwerking.

Inhoud

 • Persoonlijke houding ten aanzien van meningsverschillen en conflicten.

 • De plaatsbepaling van onderhandelen op de as tussen samenwerken en vechten.

 • Persoonlijke onderhandelingsstijlen.

 • De onderhandelingsarena: de partijen aan de onderhandelingstafel.

 • De fases in het onderhandelingsproces.

 • Het mandaat van de onderhandelaar.

 • Onderhandelingsstrategieën: distributief (winnen/verliezen), integratief (win/win), mengvormen. Creëren van een win-winsituatie: opkomen voor je belangen zonder de relatie met je onderhandelingspartner in gevaar te brengen.

 • Onderhandelingsstijlen.

 • Onderhandelingsvaardigheid: luisteren.

 • Het beïnvloeden van de machtsbalans: omgaan met machtsongelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid.

 • De verschillende systemen en hun onderlinge beïnvloeding: effectief onderhandelen betekent ook rekening houden met de cultuur en spelregels van de systemen (vakbond, …) waarmee je onderhandelt.

 • Voorzitten van onderhandelingen.