title lines
opleiding

Ontwikkelingspsychologie, een psychotherapeutisch kader

De aangeboden ontwikkelingsgerichte blik vormen we vanuit enerzijds een gezamenlijke zoektocht met de groepsleden, en anderzijds is deze gestoeld op psychodynamische inzichten en de recentere polyfone ontwikkelingsinzichten vanuit de gestalttheorie.

Concreet:

  • we brengen een synthese van de ontwikkelingsdynamische ontwikkelingspsychologie
  • we verbinden dit met de polyfone ontwikkelingstheoretische inzichten vanuit de gestalttheorie
  • we gaan op zoek naar concrete handvaten met volwassen cliënten enerzijds en vertalen dit naar opvoedkundige inzichten anderzijds

In de opleiding geven we een werkbaar kader mee die bruikbaar is voor toekomstige casusconceptualisatie. Er worden concrete handvaten meegegeven zodat gedrag behalve veldtheoretisch ook kan gekaderd worden binnen de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingstaken bij individu en omgeving.

Met de aangeboden inhoud kan je als psychotherapeut concreet aan de slag met een vergroot inzicht en zelfvertrouwen, en nieuwe tools om de eigen awareness te vergroten.