title lines
opleiding

Supervision for psychotherapists and psychologists

Tijdens deze groespssupervisie voor psychotherapeuten en psychologen krijg je de kans om zelf cases in te brengen, ervaringen met collega's uit te wisselen, aan zelfreflectie te doen, oog te hebben voor de momenten waarin je binnen het contact met je cliënt vastloopt, ... 

Deze dag gaat door in het Engels.

During this group supervision for psychotherapists and psychologists you will have the opportunity to introduce your own cases, exchange experiences with colleagues, engage in self-reflection, have an eye for the moments in which you get stuck within the contact with your client, ... 

This day will be held in English.