Nascholing voor therapeuten

6 mei 2020

Nascholingstraject Module 2: Symboliek en rituelen als ondersteuning bij overgangsprocessen

Rituelen helpen om stil te staan bij belangrijke momenten in het leven. Ze brengen ordening aan in emoties tijdens scharniermomenten, zoals verlies, afscheid, relatiebreuken.

Meer details »


16-17-18 juni 2020

Nascholingstraject Module 3: Trauma and it's re-appearance in the feeld between us

Different trauma treatment approaches are helpful for gaining control over distressing symptoms, while disruptions of Self continuity, ability for intra-psychic dialogue and relationship with others are often not sufficiently attended to.

Meer details »


16-17-18 juni 2020

Nascholingstraject Module 4: Echo, Narcissus and the Lake:who is the client and who is the therapist

In Ovid’s ‘Metamorphoses’, the nymph Echo, cursed to only repeat the last words of others, was rejected by the handsome Narcissus, who was infatuated with his own image reflected on the waters of a lake.

Meer details »


18-19-20 juni 2020

Nascholingstraject Module 5: Whirlpool and wave: field work with depressed and mourning clients

Psychotherapists are invited to get familiar with the current Gestalt therapy approach to psychopathology.

Meer details »


20 juni 2020

Lezing Jan Roubal: Proces of change in Gestalt therapy: clinical implications

The process of change in Gestalt therapy can be understood from three different perspectives rooted in three different paradigms: personal, dialogical, and field theory.

Meer details »


30 september - 1 oktober 2020

Nascholingstraject Module 6: Het radicale veldperspectief in de praktijk

In deze masterclass bekijken we onze therapeutische praktijk vanuit het radicale veldperspectief. We nemen een krachtige duik in het theoretisch kader en een vlucht doorheen de geschiedenis om dan de veldtheoretische uitgangspunten te vertalen naar onze therapeutische praktijk.

Meer details »


20-21 november 2020

Nascholingstraject Module 7: Let's talk about sex!

‘Vanuit de invalshoek van de gestalttherapie heeft de mens in principe in de meest ruime zin een erotische relatie met de wereld. En als hij zich niet meer op een erotische wijze tot de wereld kan verhouden lijdt hij en heeft hij hulp nodig om zijn erotische relatie met de wereld terug te vinden en die weer te gaan beleven.’ (Frank-M. Staemmler).

Meer details »


16-17 maart 2021

Nascholingstraject Module 8: Opstellingen in individuele therapie

Wat zou het soms handig zijn om representanten uit je kast te kunnen halen als die van pas komen in een therapiesessie… Gezien de praktische bezwaren, onderzoeken we in deze module op welke manieren je toch met opstellingen kan werken in individuele therapie.

Meer details »


27-28-29 april 2021

Nascholing 9: thinking in threes: couples-dyadic work from a relational field theory perspective

This workshop will explore why we couple, and how we can work relationally and from a field perspective to support couples as they discover and create the possibilities of partnership.

Meer details »


27-28-29 april 2021

Nascholingstraject Module 10: From the body that I have tot the body that I am

In this workshop we will explore and experience the epistemological change entailed in living fully the body that we are, shifting from the phenomenology of the "seen" body to the one of the lived body, from the body that we have and see (real body) and the lived body that we are (body schema).

Meer details »


29-30 april - 1 mei 2021

Nascholingstraject Module 11: Hope, Dread and Enduring Relational Themes

Understanding enduring relational themes supports therapists to discern the most clinically relevant forming figures. Hopes and fears, configured in enduring relational themes, comprise the background of our life choices, passions, ambitions, and relationships.

Meer details »


1 mei 2021

Lezing Lynne Jacobs: Emotional Process and Emotional Vulnerability in Supervision

One of the most valuable—and yet most vulnerable—dimensions of the supervision process is the work on our emotional process as therapists.

Meer details »