« Terug naar overzicht

Masterclass: Angst- en paniekervaringen (2de editie)

Wegens succes herhaald!

We leven in een tijd die we “The liquid Society” kunnen noemen (Spagnuolo Lobb & Francesetti, 2007). We hebben het dan over een gefragmenteerde samenleving waarbinnen we ons moeten verhouden tot het ‘wegvallen van waarde-kaders, verwarring van rollen en identiteit, gebrekkig gevoel van veiligheid, overdaad aan stimuli en aan actualiteit, multimedia met gebrek aan privacy, onzekerheid over de toekomst door economische en ecologische crisissen’ en ga zo maar door.

Binnen de gestalttherapie zien we alle vormen van lijden als deel van het ruimere veld, tot ontwikkeling komend in wisselwerking met de omgeving. Het ontwikkelen van angsten kan zeer zinvol zijn en vaak zelfs de best mogelijke creatieve afstemming vormen binnen een beangstigende situatie of omgeving. Wanneer angst en/of paniek overheersend en belemmerend worden, of zich generaliseren, gaat er bijgevolg meer energie naar ‘overleven’ dan naar het ontwikkelen van groei, van ‘nieuw leven’.

Angstervaringen benemen ons in meer of mindere mate de adem waarbij de spontaniteit en de vrijheid in het contact verloren gaat. In deze workshop gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden (supervisie) en theoretische achtergrond aan de slag met angst- en paniek ervaringen en hoe deze te benaderen vanuit een gestalttherapeutische invalshoek.

Supervisie    Oefeningen    Theoretische achtergrond