« Terug naar overzicht

Nabijheid op afstand, een onmogelijke combinatie? Mijn impact als leidinggevende

De fysieke afstand tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en leidinggevende én tussen medewerkers en de kantoren vergroot. Geen koffiepauzes, geen binnenlopen in het gebouw, geen getuige zijn van interacties tussen medewerkers, … Het gevoel van verbondenheid verdunt, de betrokkenheid op de organisatie wijzigt, het teamgevoel dreigt te vervagen.

Als leidinggevende heb je misschien het gevoel minder controle te hebben, zoek je manieren om vertrouwen te behouden. Een fikse uitdaging voor elke leidinggevende! Hoe kan je voeling houden met wat er leeft? Hoe creëer je duidelijkheid, rust en vertrouwen? Hoe behoud je verbinding?

Op afstand werken impliceert communiceren via diverse media. Hoe kunnen we de eigenheid van online communicatiekanalen ten volle benutten om, ondanks de afstand, de nabijheid tussen teamleden te bevorderen? Hoe kunnen we als leidinggevende actief verbinding creëren: de verbinding tussen u en je team, je  teamleden onderling én elk teamlid met de visie en missie van de organisatie?

In 2 modules ondersteunen we je als leidinggevende om ook zonder fysieke nabijheid voeling te blijven houden met je team en samen doelen te bereiken. Dit vraagt specifieke skills. Als deze goed ingezet worden, biedt dit ‘nieuwe’ leidinggeven tal van mogelijkheden.

We vertrekken vanuit de ervaring van de deelnemers. We vullen dit aan met inzichten en handvatten om te groeien in het leidinggeven op afstand.

De modules vormen samen één geheel maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.