« Terug naar overzicht

Postgraduaat in de gestaltpsychotherapie

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis...). Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden. Gaandeweg leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

Als therapeutische stroming situeert de gestalttherapie zich binnen de ervaringsgerichte, experimentele en existentiële richting.

Meer over gestalttherapie lees je hier.

Wat maakt deze opleiding uniek?

Ervaringsgericht

Dat betekent dat je je eigen therapeutisch proces inzet als werkinstrument om de praktijk en de theorie van de gestaltvisie aan te leren.

Praktijkgericht

Vanaf de start van de opleiding krijg je via modelling en processing tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie te leren hanteren. Mensen die in hun beroep al therapeutisch bezig zijn, kunnen het geleerde dus op korte termijn toepassen.

Persoonlijke groei

De kwaliteit van de therapeutische relatie is in de gestalttherapie van het hoogste belang. Daarom exploreer je als gestalttherapeut in opleiding voortdurend je eigen leertherapeutisch proces, zowel in de opleidingsgroep als individueel.

Programma:

Eerste jaar: Vanuit verhoogde awareness van je eigen functioneren in de wereld (oude patronen versus nieuwe manieren om te antwoorden op de situatie - de groep als veldgebeuren) de beginselen van de gestalttheorie en gestaltpsychotherapie eigen maken. Ondersteuning bij opstart praktijk.

Tweede jaar: nadruk op het creatieve proces: creatieve methodieken, theorie en praktijk rond ‘het zelf’ en ontwikkeling.

Derde jaar: opbouw van de therapeutische relatie, grenzen, ethiek - belangrijke anderen betrekken bij de therapie, het gewaarworden van de lichamelijke arousal als informatiebron in de therapeutische relatie.

Vierde jaar: focus op supervisie (live & video) vanuit verschillende invalshoeken: lichamelijk, existentieel, experimenteel, veldtheoretische, psychopathologisch.

Het postgraduaat gestaltpsychotherapie i.s.m. Vives en IVC is erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).