« Terug naar overzicht

Verbindende communicatie

Verbindend communiceren vraagt in eerste instantie veel zelfonderzoek. Wat zijn mijn gedachten en oordelen? Wat doet een situatie met mij? Wat heb ik zelf nodig?...... en dan pas….. Hoe kan ik dat nu op een eerlijke manier uiten.

Hoe eenvoudig de theorie ook is, het concreet toepassen van deze communicatievorm is dat zeker niet. Het leren van Verbindende communicatie vergelijken meerdere mensen met het leren van een vreemde taal. Zowel het waarachtig uitspreken van de eigen gevoelens en behoeftes als het empathisch luisteren vragen heel wat aandacht en oefening.

Tijdens deze tweedaagse krijg je de kans om jezelf en je communicatie eens onder het vergrootglas te bekijken. Met behulp van het model leer je jezelf en de ander beter begrijpen en echt contact maken.

Deze cursus staat open voor iedereen die bereid is naar zichzelf en de ander te kijken, ongeacht het soort relatie waar je hoopt om meer verbinding mee tot stand te brengen. Het is ook niet nodig dat de ander mee deze dagen volgt. Uiteraard is die ook heel hartelijk welkom.

Wat mag je verwachten:

  • Het vierstappenmodel dat je helpt dingen uit elkaar te rafelen die je nu misschien op elkaar gooit.
  • Veel oefenkansen en praktische oefeningen om deze theorie te integreren in een ervaringsgerichte leervorm.
  • Kans tot inbrengen van eigen situaties binnen een veilige context en onder begeleiding.
  • Leren luisteren en spreken vanuit je behoeftes. 
  • Assertiviteit ontwikkelen.

Wat mag je nog meer verwachten:

  • Op een oprechte manier uitspreken wat je dwarszit, met respect voor de ander.
  • Omgaan met spanningen en conflicten.
  • Verder ontwikkelen van zelfempathie en empathie naar anderen.
  • Een taal leren die je kunt integreren in je dagelijks leven.
  • Speelse en interactieve sessies.

Begeleiding:

Bert Stienaers is Gestalttherapeut, begeleider van groepen en teams, coach, mediator en volgde een langlopende opleiding Geweldloze Communicatie.