Annemie Celis

Annemie Celis

'Leren als zoektocht, je eigen antwoorden vinden, trouw aan je authenticiteit en innerlijke wijsheid, in contact met de ander, passend bij de context.'

Annemie Celis is gefascineerd door de ontwikkeling van mensen en  organisaties en het raakvlak tussen beiden. Zij volgde de Voortgezette Training voor Leiding Geven en later de gestalttherapie-opleiding in het IVC.

Door de jaren heen groeide ze vanuit een brede invalshoek (opleidingen rond communicatie, leiding geven, coachen, bio-energetica, Thema Gecentreerde Interactie, Contextuele hulpverlening, systeemdenken,  Voice Dialogue, , verbindend communiceren, kernkwaliteiten, tantra,…) naar een procesgerichte en systemische gestaltaanpak. Mijlpalen daarbij waren jaaropleidingen rond vormingsbeleid  (HIVA), Management Lokale Besturen (WIVO), Coachen van veranderingsprocessen bij organisaties, teams en individuen (Anja Van Servellen), Familieopstellingen (Frank Van Mierlo en Ingrid Dijkstra met workshops bij Jacob Schneider, Judith Heming en Ria Verlinden), Opleiding organisatieopstellingen (Elmer Hendrix – Centrum voor systemische opstellingen) en Systemisch werken in organisaties (Phoenix opleidingen).

Annemie werkt sinds 25 jaar als trainer-consultant-coach in de profit en social-profit-sector. Ze heeft een zelfstandige praktijk als gestalttherapeut en –coach in Roeselare.

Zij is EFQM-gecertificeerd, erkend als Gestalt Practioner in Organisations en lid van de NVAGT/EAGT.

Publicaties

  • Annemie Celis ea. Levende lijven. Jeugd en seksualiteit, 1997.
  • Annemie Celis ea . Competentiemanagement - Mens en organisatie in beweging – Politeia, ISBN: 9782509000514
  • Silvia Prins, Annemie Celis, Marianne De Wulf.  Het hart van coaching: coachen vanuit de gestaltvisie. – Welzijn en Zorg in Vlaanderen – Wegwijzer voor de sociale sector 2014-2015 - Kluwer, 2014.