Chris Ekelmans

Chris Ekelmans

Chris Ekelmans is psychiatrische verpleegkunde en heeft ervaring in de medisch biologische psychiatrie met depressie, suïcide, persoonlijkheidspathologie en spoedpsychiatrie. Chris is erkend gestaltpyschotherapeut ( NVAGT & EAGT-erkend), psychotraumatoloog (BIP/ESTSS/NtVP-erkend), emdr-practioner en supervisor. Het werk in organisaties gaf haar de kans zich verder te specialiseren in trauma op de werkvloer, secundaire traumatisatie, cumulatieve stress, burn-out, PTSS, trauma-sensitieve zorg en begeleiden van hulpverleners en teams.