Dirk Clement

Dirk Clement

Dirk Clement volgde de VTLG ( Voortgezette Training in het Leiden van Groepen) en de opleiding tot gestalttherapeut in het IVC. Daarna volgde hij nog de eerste twee jaar van de contextuele opleiding bij Leren  over Leven.

Hij werkt in bedrijven en organisaties rond communiceren ( o.a. positioneren leidinggevenden, lichaamstaal, omgaan met verbale agressie).

Vanuit zijn achtergrond als leerkracht, radio 2-medewerker, schrijver en acteur geeft hij ook mediatraining en advies rond spreken, presenteren en debatteren.

Dirk is NVAGT en EAGT erkend Gestalttherapeut en Gestaltsupervisor, en EAGT erkend GPO (Gestalt Practitioner in Organisations).

Lic. Germaanse filologie, gestalttherapeut, Voortgezette Training Leidinggeven, Contextueel hulpverlener, Gestalt Practioner in Organizations (GPO).