Marianne De Wulf

Marianne De Wulf

Marianne De Wulf studeerde aan UGent af als Licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, richting Orthopedagogiek. Zij volgde de Gestalt Therapie Opleiding aan het IVC.

Daarnaast volgde zij de opleiding Existentiële Therapie met Mick Cooper en tevens een opleiding Gestaltsupervisie. Bijkomend volgde ze de international Training for Gestalt Supervisors aan het Istituto di Gestalt in Italië.

Zij volgde bijscholingen met J. Zinker, J. Melnick, S. Backman, G. Wheeler en S. Nevis.

Ze startte haar loopbaan in de residentiële zorg voor mensen met een mentale beperking. Zij was mede oprichtster van de thuisbegeleidingsdienst voor volwassenen met een mentale beperking. Tevens werkte zij in Bijzondere Jeugdzorg (pleegzorg) en in het Psychiatrisch Centrum te Sleidinge.

Zij heeft een zelfstandige praktijk thuis en is tevens intervisor/opleider binnen palliatieve zorg.

Zij is NVAGT en EAGT erkend Gestalttherapeut en Gestaltsupervisor, en EAGT erkend GPO (Gestalt Practitioner in Organisations). In de NVAGT was zij acht jaar lid/voorzitter van de KEV (Kamer voor Ethische Vraagstukken) en thans volgt zij daar mee de Erkenning van de Psychotherapie op.

Lid van de Psychologencommissie.