Mieke Desimpelaere

Mieke Desimpelaere

Mieke Desimpelaere werkt reeds 20 jaar binnen de Arteveldehogeschool te Gent.  Ze is er werkzaam als lesgever en supervisor binnen verschillende opleidingen (Bachelor in de Ergotherapie, de Verpleegkunde en Creatieve therapie).

Naast Humane Wetenschappen volgde ze de opleiding ‘Werkplaats voor Theologie & Maatschappij’,  de opleiding tot gestalttherapeute in het IVC en de opleiding Inspirerend Coachen bij Jef Clement. .  In haar manier van werken vertrekt ze dikwijls vanuit  Beeldend Werken. Ze specialiseerde zich in  verschillende creatieve media met verf en klei als basis.

Mieke werkte hiervoor ook 17 jaar als Ergotherapeute in een psychiatrisch ziekenhuis waar ze expertise opbouwde rond het nastreven van Balans in het leven. (wonen, werken en ontspanning/ geven en nemen/ Flowing, Exacting en Calming…).

Ze specialiseerde zich verder rond Zelfzorg voor de Hulpverlener en geeft vanuit dit thema verschillende opleidingen binnen de Arteveldehogeschool en het IVC.

Ze heeft ook een Zelfstandige praktijk in Tiegem als Therapeute en Coach.

Binnen het IVC zetelt ze in de Raad van Bestuur en werkt ze reeds verschillende jaren als  freelance trainer samen met Chris Vanderhaeghen rond het thema ‘Een Nieuwe Levensfase. Zin in het leven!’

Ze is NVAGT/EAGT erkend Gestalttherapeute, supervisor en gecertificeerd als Coach.

Lesgever Arteveldehogeschool, gestalttherapeut (ergotherapeute, creatief therapeute).