Sara Hendrick

Sara Hendrick

Sara Hendrick is maatschappelijk assistent en volgde een GPB-opleiding tot leerkracht. Daarna deed ze de opleiding tot gestalttherapeut aan het IVC.

Haar wortels liggen in het jeugd- en het vormingswerk. Nadien werkte ze ook als praktijklector en supervisor in de HUB in Brussel binnen de opleiding Maatschappelijk Werk en als procesbegeleider en docent psychologie binnen de opleiding Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale uitsluiting te Antwerpen.

Ze volgde verschillende opleidingen en bijscholingen in Voice Dialogue, lichaamswerk, groepstherapie en organisatiedynamieken. Verder nam ze ook deel aan de 2-jarige opleiding 'Developmental Somatic Psychotherapy'  bij Ruella Frank in New York en de 2-jarige opleiding 'Gestalt therapy approach to psychopathology and contemporary disturbances' in het Istituto di Gestalt in Italië bij o.a. Gianni Francesetti en Margherita Spagnolo Lobb.

Sara heeft een grote interesse in systemisch werken en opstellingswerk, hierover volgde ze o.a. opleidingen bij Frank Van Mierlo, Franz Ruppert, Ingrid Dykstra, Interakt, Phoenix en Siebke Kaat.

Daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk als gestalttherapeut in Borgerhout.

Sara werkt als freelance trainer voor de bedrijfstrainingen en is ook staflid binnen de Gestalt Therapie Opleiding (GTO) van het IVC. Ze is mede-initaitiefneemster van het nascholingstraject voor gestalttherapeuten.

Ook is ze gasttrainer aan het New York Gestalt Center.

Zij is door VBEGP/ NVAGT / EAGT erkend  als gestalttherapeut, door NVAGT als gestaltsupervisor en door EAGT erkend als Gestalt Practicioner in Organisations.