Ilja Van Peel

Ilja Van Peel

Ilja is zelfstandig psychotherapeut in Aarschot. Hij werkte 20 jaar in de psychologische hulpverlening zoals Crisishulp aan Huis en de noodlijn Tele-Onthaal waar hij stafmedewerker, eindverantwoordelijke over zelfdoding en vormingscoördinator was. Aan het IVC voltooide hij de gestalttherapieopleiding.

Met zijn organisatie Off the record geeft hij therapie, opleiding en podiumvoorstellingen.