Isabelle Deryckere

Isabelle Deryckere

Isabelle is klinisch psychologe (KULeuven, 1993) en werkte in diverse settings binnen de geestelijke gezondheidszorg: psychiatrie, psychische revalidatie, personen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis,  slachtofferbegeleiding.  In 1999 behaalde ze haar getuigschrift systeemtheoretische psychotherapie aan de Interactie Academie in Antwerpen. Sindsdien gaf Isabelle vorming en opleiding, aanvankelijk voor de Interactie Academie, later in HOWEST en sinds 2013 als praktijkassistent in de Masteropleiding Psychologie aan UGent.

Sinds 2000 heeft Isabelle een zelfstandige praktijk,  aanvankelijk gericht op individuele therapie, en nu vooral voor koppels en families.
Isabelle werkt sinds 2017 als relatie- en gezinstherapeut in het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg in Brugge.

Doorheen de opleiding als gestalttherapeut (IVC, 2013), zocht Isabelle naar een integratie tussen het systemische denkkader en de gestalttherapie.