Liesbet Gielis

Liesbet Gielis

Liesbet is economiste van opleiding met een specialisatie Human Resources Management.   Hierin zat  reeds haar  interesse in het bedrijfsleven en in de mens. Ze heeft gewerkt in operationele rollen (HR business partner, HR verantwoordelijke) en in consultant rollen voor profit en non-profit organisaties en ze heeft internationale werkervaring.

Vanuit de zin naar verdieping, volgde Liesbet de opleiding Gestalt therapie en diverse bijscholingen (o.a. schematherapie, systeemdynamiek in organisaties). Juist op dat raakvlak tussen de economische rationaliteit enerzijds en het procesmatig begeleiden van individuen, teams en organisaties anderzijds zit haar passie. Ze werkt als consultant organisatie ontwikkeling,  trainer en coach en ze heeft een psychotherapie praktijk in Heusden.

Liesbet is freelance bedrijfstrainer voor het IVC en is lid van de NVAGT.