Cursusprijzen

Netto-inkomen

tot € 1.200

+ € 1.200

+ € 1.700

Code

Cursusgeld

A

€ 35

€ 45

€ 55

B

€ 70

€ 90

€ 110

C

€ 90

€ 115

€ 140

D

€ 125

€ 160

€ 195

E

€ 140

€ 180

€ 220

F

€ 175

€ 225

€ 275

H

€ 200

€ 250

€ 300

 

 

 

 

Rekeningnummer voor België: BE33 4665 5239 9146 | BIC: KREDBEBB

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Als je aan een groep deelneemt, doe je dat uit vrije wil.
 • We gaan er van uit dat mensen de verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor hun eigen gedrag.
 • Wie in behandeling is, gelieve zowel de therapeut als ons daarvan te verwittigen.
 • Wie inschrijft, engageert zich voor deelname aan het totale pakket.

Hoe inschrijven voor een cursus?

 • Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via bijgevoegd deelnemingsformulier.
 • Je inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Het voorschot is steeds het bedrag van de verblijfskosten, tenzij anders vermeld. Bij niet-residentiële cursussen moet het volledige cursusbedrag betaald worden bij inschrijving. De volgorde van toelating tot de cursus is gelijk aan de volgorde van betaling.
 • Bij niet-betaling van het voorschot vervalt je reservatie, m.a.w. betaal je geen voorschot, dan kunnen we je inschrijving niet als definitief beschouwen.
 • Vóór de start van de cursus krijg je een bevestiging en alle nodige informatie.
 • Het totale cursusbedrag dient betaald te zijn 14 dagen vóór de aanvang van het programma.
 • Het voorschot of het totale bedrag wordt volledig terugbetaald wanneer de cursus volgeboekt is of afgelast wordt.
 • Gelieve tijdig in te schrijven.
 • Belangrijk: Niet overnachten brengt geen korting met zich mee.

Annulering van een inschrijving

 • Bij annulering door de deelnemer wordt het voorschot teruggestort mits het secretariaat 14 dagen vóór de aanvang van de cursus verwittigd wordt.
 • Bij annulering minder dan 14 dagen vóór de aanvang van de cursus, worden het voorschot én 30 euro administratiekosten aangerekend.
 • Bij annulering minder dan één week vóór de aanvang van de cursus, wordt het volledige bedrag (voorschot en cursusgeld) aangerekend.

Waar verblijf je?

De groepstrainingen hebben meestal plaats in ruimtes waar ook overnachtingsmogelijkheid geboden wordt. Overnachting is op basis van gemeenschappelijke kamers. Indien je een éénpersoonskamer wenst, gelieve het secretariaat én de locatie te contacteren. De opleg wordt ter plaatse betaald. Je kan je verblijf elders regelen zonder dat dit prijsvermindering met zich meebrengt.

In onze eigen ruimtes in het IVC zijn de broodmaaltijden (ontbijt en lunch) inbegrepen in de verblijfskosten. Warme maaltijden dienen buitenshuis te worden genomen en vallen ten laste van de deelnemer. Cursisten die verder dan 150 km wonen kunnen gratis voorovernachten.

De verblijfskosten in andere locaties of ruimtes zijn afhankelijk van het geboden comfort (vol of half pension, enz.) Vegetarische maaltijden moeten door de deelnemers zelf besteld of aangevraagd worden in de locatie waar de cursus doorgaat.

 • Je draagt best gemakkelijke kledij.
 • Je wordt een kwartier vóór de aanvang van de cursus verwacht.

Hoe bereken je je deelnemingsbijdrage?

Na elk programma vind je in de prijsaanduiding een code. Aan de hand van deze code kijk je in de prijstabel.

 • Ligt je netto-inkomen onder de 1.200 euro, dan betaal je de bijdrage uit de eerste kolom.
 • Ligt je netto-inkomen tussen de 1.200 euro en de 1.700 euro, dan betaal je de bijdrage uit de tweede kolom.
 • Ligt je netto-inkomen hoger dan 1.700 euro, dan betaal je de bijdrage uit de derde kolom. Voor inschrijvingen per koppel, bereken je de bijdrage op basis van ieders persoonlijk inkomen.

*Voor wie de prijs een beletsel is om deel te nemen, kan een gemotiveerd schrijven gestuurd worden naar de beleidsraad om een eventuele vermindering te verkrijgen.