Stiene Deseyn

Stiene Deseyn

Coördinator Opleiding Leidinggeven ( voorheen VTLG)
'Leren is de wil om te groeien en het vertrekt vanuit het accepteren van wat er is en vanuit een verlangen om jezelf verder te ontwikkelen.'

Stiene Deseyn heeft 10 jaar ervaring in het therapeutisch begeleiden van persoonlijke leerprocessen bij individuen, in een algemeen ziekenhuis. Daarnaast begeleidde ze studenten en was ze lezer en promoter van eindwerken op Bachelor niveau.

Stiene volgde de 4 jarige opleiding gestalttherapie en de tweejarige opleiding leidinggeven aan groepen aan het IVC. Alsook een opleiding coaching aan het ontwikkelinstituut.

Daarnaast volgde ze verschillende kortdurende opleidingen : systeemdenken,psychodrama, verbindende communicatie,familieopstellingen, groepsdynamica….

Stiene volgde specialisaties aan het Cape Cod instituut bij Sonia Nevis en Jozef Zinker en aan het Bert Hellinger Instituut een opleiding rond systemisch interveniëren.

Ze is GPO gecertificieerd en werkt sedert 1991 aan het IVC in de projectafdeling (consultancy, training, coaching)