title lines

Vierjarige opleiding tot gestaltpsychotherapeut

Postgraduaat Gestaltpsychotherapie

Algemeen

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis, …). De gestalttherapeut staat niet alleen stil bij de problemen van de cliënt, maar kijkt vooral naar de manier waarop hij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat. Het therapeutisch proces is erop gericht om flexibiliteit en vrijheid te verwerven daar waar de wisselwerking met de omgeving blokkeert, stroef verloopt of onbevredigend is. De aandacht is daarbij vooral gericht op wat de cliënt zintuiglijk waarneemt en lijfelijk ervaart. Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden en leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven. Gestaltpsychotherapie is een wetenschappelijk erkende stroming.

Image

Belangrijke principes van de gestalttherapie

  • awareness 
  • contact 
  • creatieve afstemming 
  • veldtheorie 
  • lichamelijke ervaring
  • voorgrond/ achtergrond 
  • fenomenologische grondhouding 
  • de therapeutische relatie als werkinstrument.

Als therapeutische stroming situeert de gestalttherapie zich binnen de experiëntiële, experimentele en existentiële richting.

Lees hier de folder.

Image

Opleiding

Wat maakt deze wetenschappelijk onderbouwde opleiding zo uniek?

Image

Praktijkgericht

Vanaf de start van de opleiding krijg je via modelling en processing tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie te leren hanteren. Mensen die in hun beroep al therapeutisch bezig zijn, kunnen het geleerde dus op korte termijn toepassen. Praktijkuren kunnen vanaf het 1ste jaar ingebracht worden. Op het einde van het tweede jaar moeten er 250 uren behaald zijn, op het einde van het derde jaar 500 en om af te studeren 750.

Image

Persoonlijke groei

De kwaliteit van de therapeutische relatie is in de gestalttherapie van het hoogste belang. Daarom exploreer je als gestalttherapeut in opleiding voortdurend je eigen leertherapeutisch proces. Dat doe je tijdens leertherapeutische groepsmomenten gedurende de vier opleidingsjaren. Daarnaast is het belangrijk dat je je persoonlijk groeiproces ook verderzet in individuele leertherapie.

Image

Ervaringsgericht

Je zet je persoonlijk proces in als werkinstrument om de praktijk en de theorie van de gestaltvisie te leren.

Programma

Wat mag je verwachten?

De opleiding omvat studiedagen, oefendagen en ervaringsgerichte meerdaagse bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst hoort aangepaste vakliteratuur. Je maakt van elke meerdaagse een verslag. In kleine huiswerkgroepen kom je geregeld samen om opleidingservaringen uit te wisselen, literatuur te bespreken en het geleerde te oefenen.

Verspreid over de opleidingsjaren volg je 50 uur individuele leertherapie, 50 uur bijscholing en 50 uur supervisie (individueel of in groep). Het postgraduaat wordt afgesloten met een eindwerk.

Image

Jaar 1

Vanuit verhoogde awareness van je eigen functioneren in de wereld (oude patronen versus nieuwe manieren om te antwoorden op de situatie - de groep als veldgebeuren) de beginselen van de gestalttheorie en gestaltpsychotherapie eigen maken.

Jaar 2

Nadruk op het gestaltproces als creatief proces: creatieve methodieken, theorie en praktijk rond ‘het zelf’ en ontwikkeling.

Jaar 3

Focus op methodiek: de therapeutische relatie - belangrijke anderen betrekken bij de therapie - het gewaarworden van de lichamelijke arousal als informatiebron in de therapeutische relatie.

Jaar 4

Focus op supervisie vanuit verschillende invalshoeken: lichamelijk, existentieel, experimenteel, veldtheoretisch, psychopathologisch.

De 4-jarige gestaltpsychotherapieopleiding is een schitterende opleiding! Een aanrader!

Katrien Alderweireldt

Klinisch psycholoog, gestaltpsychotherapeut

Praktisch

Postgraduaat Gestalt-psychotherapie in één oogopslag

Datum opleiding

Startdag op 21 september 2024

Locatie

IVC
Minister Vanden Peereboomlaan 27
8500 Kortrijk
België

Opleidingsteam

Daarnaast ook nog volgende gastdocenten met elk hun specifieke expertise: Wendy Paesen, Els Struelens, Wouter Roelstraete, Luk Peeters, Christine Leys, ...

Opleidingsprijs

Voor deze opleiding kan je gebruik maken van KMO-portefeuille.
Daarnaast is de therapieopleiding erkend voor Vlaams Opleidingsverlof.

Gelieve voor meer details, het intakeformulier en de kalender van het volledige opleidingsjaar contact op te nemen met het secretariaat, tel. 056/21.10.26 of info@ivc.be.

Toelatingsvoorwaarden

1.a Je bent master in de klinische psychologie, in de klinische orthopedagogie of in de geneeskunde.
1.b Je bent bachelor of master in een andere menswetenschappelijke richting (ten laatste schooljaar 2016-2017 gestart). 

2. Je bent bereid tot introspectie in deze sterk ervaringsgerichte opleiding.

Als je voldoet aan de criteria van 1.a kan je je kandidaat stellen voor de opleiding. Indien je voldoet aan 1.b kan je contact opnemen met het secretariaat om na te gaan of je diploma voldoet aan de voorwaarden. Instroom onder 1.b is mogelijk mits voorleggen van creditbewijzen van opleidingsonderdelen over ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en een inleiding in de verschillende therapeutische stromingen.

Als je de vierjarige opleiding met succes afrondt, behaal je het postgraduaat gestaltpsychotherapie.

Overeenkomstig de huidige wettelijke bepalingen, zullen enkel de mensen die voldoen aan de voorwaarden van 1.a, autonoom de rol van psychotherapeut mogen en kunnen opnemen.

Inschrijven kan het hele jaar door. Tijdens een gratis selectiegesprek met een trainer van het opleidingsteam bekijken we samen je kandidatuur. Je kandidatuur is pas volledig na het invullen van een intakeformulier en het indienen van een motivatiebrief met recente foto.

Voor mensen uit Nederland: wie de opleiding tot psychotherapeut volgt en afrond kan lid worden van het NVPA, mits je voldoet aan de eisen t.a.v. de HBO/WO-basisopleiding, het gevolgd hebben van colleges DSM/Psychopathologie en de eis t.a.v. werkervaring. Zie verder Toelatingsprocedure – NVPA.

Download hier de folder omtrent het postgraduaat.

Schrijf je nu in

Overtuigd om deze opleiding te volgen?

Vul dan onderstaand formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.