De richting naar verbetering

Erkenningen

We streven naar constante kwaliteit in onze service en opleidingen. Daarom dragen wij en onze trainers de erkenning van verschillende instanties die de kwaliteit waarborgen. We hebben de ervaring en deskundigheid om je praktijkgerichte opleidingen te bieden vanuit de gestaltvisie, die de persoonlijke en professionele ontwikkeling bevorderen.

Qfor-certificaat

Qfor is een kwaliteitsmodel voor organisaties die actief zijn in learning, consulting en competentieversterking. Dit certificaat is objectief en betrouwbaar en bewijst de kwaliteitsvolle en professionele werkwijze. Het kan ook gebruikt worden als tool voor kwaliteitsmeting- en verbetering. Het Qfor-kwaliteitslabel is erkend door de Vlaamse overheid en is verbonden aan de registratie voor de kmo-portefeuille.

Image

European Association for Gestalt Therapy (EAGT)

EAGT brengt individuele gestalttherapeuten, opleidingsinstituten en nationale verenigingen samen van over heel Europa. De organisatie wil zo gestalttherapie in Europa promoten, kennis en middelen bundelen en uitwisselen en onderzoek stimuleren. Al meer dan 1000 institutionele en individuele leden van meer dan 20 Europese landen maken deel uit van deze vereniging, waaronder IVC.

Image

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT)

NVAGT is de beroepsvereniging voor gestalttherapeuten en gestaltprofessionals. Zij staan in voor certificaten, kwaliteitsbevordering en -bewaking en klachtenbehandeling. Ook willen ze de gestaltbenadering promoten, een ontmoetingsplaats bieden en kennis delen. Bij de vereniging hoort de Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie (VBEGP) die de belangen behartigt van gecertificeerde gestalttherapeuten.

Image

Vlaams opleidingsverlof | Vlaams Opleidingskrediet | Kmo-portefeuille

Wilt u uw job combineren met een opleiding? Misschien hebt u recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).
Het aantal uren opleidingsverlof dat u effectief kan opnemen, hangt af van de opleiding die u volgt. Wens je meer info rond de procedure? Lees meer over VOV.

Werkt u in de privésector of in de socialprofitsector? En neemt u tijdskrediet om een opleiding (min 120 uren) te volgen? Dan kunt u, boven op de premie van de RVA, een aanmoedigingspremie 'opleidingskrediet' krijgen van de Vlaamse overheid. Meer info via Burgerprofiel.be.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo's en beoefenaars van vrije beroepen die opleidingen willen volgen. Het erkennningsnummer van IVC is DV.0105419.

Image