Waar staan wij voor?

Onze visie

IVC werkt vanuit de gestaltvisie en voorziet hierrond opleidingen voor individuen, groepen en organisaties. De gestaltvisie gaat ervanuit dat elk organisme wil groeien en zichzelf wil realiseren. Groeien betekent je mogelijkheden waarmaken en je vele krachten en talenten tot ontwikkeling brengen. IVC geeft je de kans om jezelf als persoon of organisatie te realiseren.

Wat houdt deze visie concreet in?

De behoefte aan groei kan je alleen vervullen door contact met je omgeving: je neemt op wat goed voor je is en stoot af wat je groei kan belemmeren. In een gezin bijvoorbeeld krijgt een kind naast voedsel en onderdak, ook aandacht, liefde en kansen om zich te ontwikkelen. In een organisatie werken teamleden samen om doelstellingen te realiseren.

Die uitwisseling tussen organisme en omgeving verloopt vaak niet ideaal. Opvoeding, cultuur en ervaringen beïnvloeden onze mogelijkheden, perken ze in of beschadigen ze soms. Telkens zijn we verplicht om ons creatief aan te passen, om zo onze mogelijkheden en behoeften en die van onze omgeving met elkaar in overeenstemming te brengen.

Image

Wanneer gebeurt deze uitwisseling?

Dit proces van creatieve aanpassing herhaalt zich voortdurend. Alle belangrijke veranderingen in het leven hebben tot gevolg dat het tot dan bereikte evenwicht niet meer voldoet. Er komt bijvoorbeeld een tweede kind in het gezin, je verliest één van je ouders, je krijgt een conflict op je werk, een nieuw management treedt aan in je organisatie: telkens wordt je vermogen uitgedaagd om een nieuwe harmonie te vinden. En dat gaat niet altijd vanzelf.

Image

Hoe past IVC de gestaltvisie toe?

De gestalttherapeuten en -consultants van IVC proberen het 'gestolde' of geblokkeerde proces van creatieve aanpassing weer op gang te brengen en in beweging te houden. Ze doen dat zowel voor individuen, als voor groepen en organisaties.

Om zicht te krijgen op wat er werkelijk aan de hand is, kijken gestaltwerkers naar de totale situatie: het geheel is immers meer dan de samenstellende delen. De gestaltvisie ziet een individu als een gehele persoon, met gedachten, gevoelens én een lichaam, en kijkt daarbij naar zijn omgeving, geschiedenis en cultuur.

Hetzelfde principe geldt voor een organisatie: ook daar kijkt de gestaltvisie naar de cultuur, de geschiedenis, de individuen met hun onderlinge relaties en het groepsniveau. IVC-trainers gaan ervanuit dat een verandering in één deel een verandering in het geheel teweegbrengt en omgekeerd. Bovendien is ook de context of achtergrond voortdurend in beweging. Al deze aspecten krijgen aandacht in de gestaltvisie.

Image