Inschrijvingen en algemene voorwaarden 

Veelgestelde vragen 

Hoe kan ik inschrijven voor een cursus of hoe kan ik annuleren? Wat zijn de algemene voorwaarden en waar moet ik rekening mee houden? Het antwoord op deze vragen vind je hieronder. 

Hoe inschrijven voor een cursus?

 • Aanmelden kan via het inschrijvingsformulier op de website.
 • Je inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot. Het voorschot is steeds het bedrag van de verblijfskosten, tenzij anders vermeld. Bij niet-residentiële cursussen moet er 20% van het cursusbedrag betaald worden bij inschrijving. De volgorde van toelating tot de cursus is gelijk aan de volgorde van betaling.
 • Bij niet-betaling van het voorschot vervalt je reservatie, m.a.w. betaal je geen voorschot, dan kunnen we je inschrijving niet als definitief beschouwen.
 • Vóór de start van de cursus krijg je een bevestiging en alle nodige informatie.
 • Het totale cursusbedrag dient betaald te zijn 14 dagen vóór de aanvang van het programma.
 • Het voorschot of het totale bedrag wordt volledig terugbetaald wanneer de cursus volgeboekt is of afgelast wordt.
 • Gelieve tijdig in te schrijven.
 • De namen van de deelnemers worden op voorhand doorgestuurd naar de personen die deelnemen.
 • Belangrijk: Niet overnachten brengt geen korting met zich mee.

Annulering van een inschrijving

 • Bij annulering door de deelnemer wordt het voorschot teruggestort mits het secretariaat 3 weken vóór de aanvang van de cursus verwittigd wordt.
 • Bij annulering minder dan 3 weken vóór de aanvang van de cursus, worden het voorschot én 50 euro administratiekosten aangerekend.
 • Bij annulering minder dan één week vóór de aanvang van de cursus, wordt het volledige bedrag (voorschot en cursusgeld) aangerekend.

Waar verblijf je?

De groepstrainingen hebben meestal plaats in ruimtes waar ook overnachtingsmogelijkheid geboden wordt. Overnachting is op basis van gemeenschappelijke kamers. Indien je een éénpersoonskamer wenst, gelieve het secretariaat én de locatie te contacteren. Enkel bij externe locaties kan een éénpersoonskamer aangevraagd worden. De opleg wordt ter plaatse betaald. Je kan je verblijf elders regelen zonder dat dit prijsvermindering met zich meebrengt.

In onze eigen ruimtes in IVC zijn de broodmaaltijden (ontbijt en lunch) inbegrepen in de verblijfskosten. Warme maaltijden dienen buitenshuis te worden genomen en vallen ten laste van de deelnemer of kunnen zelf klaar gemaakt worden. De verblijfskosten in andere locaties of ruimtes zijn afhankelijk van het geboden comfort (vol of half pension, enz.) Vegetarische maaltijden of speciale diëten, moeten aan de locatie zelf minimum 14 dagen vooraf aangevraagd worden bij de locatie zelf.

 • Je draagt best gemakkelijke kledij.
 • Je wordt een kwartier vóór de aanvang van de cursus verwacht.

Algemene voorwaarden:

 1. Iedereen die zich inschrijft voor en deelneemt aan opleidingen, gestaltgroepen, bijscholingen of alle andere activiteiten die door het IVC worden aangeboden, verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
   
 2. De informatie die tijdens de opleidingen of activiteiten door begeleiders en deelnemers wordt gedeeld, is strikt vertrouwelijk. Elke deelnemer verbindt er zich toe deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en aldus, onder meer, niet te delen met derden.
   
 3. Het is strikt verboden om opleidingen of activiteiten die door het IVC worden aangeboden geheel of gedeeltelijk te registreren op welke manier ook. Zo is het onder meer verboden om audio- of video-opnames te maken zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van alle deelnemers en alle begeleiders.
   
 4. Verwanten of aanverwanten in de 1ste graad en personen met een anders soortige bezwarende verwantschap met trainers of medewerkers of leden van de raad van bestuur/ALV van het IVC kunnen geen activiteit aangeboden door het IVC volgen waarin psychotherapeutische handelingen gesteld worden.
   
 5. Tijdens gestaltgroepen worden psychotherapeutische handelingen gesteld. Elke deelnemer wordt geacht met dit principe in te stemmen door zich voor een gestalttherapiegroep te hebben ingeschreven. Deelnemers zullen elkaar en de trainer met de grootste omzichtigheid en het grootste respect bejegenen. In alle andere activiteiten door het IVC aangeboden worden mogelijks psychotherapeutische handelingen gesteld.
   
 6. Deelnemers zijn verplicht om ernstige aandoeningen die een mogelijke impact hebben op de activiteit minstens veertien dagen voor de start van de activiteit te melden. In overleg zal worden beoordeeld of het mogelijk is aan de activiteit deel te nemen.
   
 7. Deelnemers zijn verplicht om eventuele medische aandoeningen, voedsel-intolleranties, allergieën e.d. minstens veertien dagen voor de start van de activiteit te melden.
   
 8. Deelnemers die voor de start van de activiteit de totaliteit van het cursusgeld niet hebben betaald, kunnen van deelname worden uitgesloten.
   
 9. De trainers hebben het recht om een deelnemer voortijdig uit te sluiten indien het gedrag van de deelnemer onverenigbaar is met het doel van de activiteit of wanneer de deelnemer op een andere wijze de algemene voorwaarden schendt.
   
 10. Het IVC voorziet in een specifieke klachtenprocedure.

Download hier de klachtenprocedure.

Ethische code

Het IVC sluit zich aan bij de ethische code zoals die is uitgewerkt door de NVAGT. Deze ethische code vertrekt vanuit de waarden ‘verantwoordelijkheid’, ‘zorgvuldigheid’, ‘vakbekwaamheid’, ‘integriteit’. Het IVC-personeel, de IVC-opleiders en de studenten laten zich leiden door deze basisprincipes.

Download hier onze ethische code