title lines
opleiding

Communicatieve Vaardigheden

Doelstelling

Deze basiscursus maakt de deelnemer bewust van het belang van communicatieve vaardigheden om zijn eigen behoeften en die van de ander duidelijk te krijgen. Dit is nodig om op een harmonieuze wijze met mensen samen te werken. Communicatie die oordeelt, classificeert en vergelijkt leidt immers tot spanning, misverstanden en vaak verwijdering.

We versterken de awareness rond de relationele aspecten van de communicatie. De communicatieve competenties worden hierdoor verder ontwikkeld. Door middel van een door IVC gehanteerd model – de communicatieroos – krijg je zicht op je automatische communicatiepatronen. Je ziet mogelijkheden om vanuit een effectievere positie te communiceren en kan de eigen communicatiestijl bewuster aanpassen aan wat de situatie vraagt.

Inhoud

 • De eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op gesprekspartners.
   
 • Waarnemen: zorgvuldig waarnemen om gedrag en omstandigheden die ons raken te onderscheiden van gevoelens en interpretaties.
   
 • Luisteren: aanwezig zijn en ontvangen zijn belangrijk voor de opbouw van de relatie (contact en vertrouwen).
   
 • Posities in de communicatie a.d.h.v. de communicatieroos:  beïnvloedingsmechanismen en hoe deze te hanteren. Het bewust kiezen van de goede communicatieve positie in interactie met mensen, zodat je boodschap beter haar doel bereikt. Weerstand, aanval en onmacht bij jezelf en/of de ander kunnen ombuigen naar een vruchtbare samenwerking.
   
 • Feedback en kritiek: hoe kritiek geven zodat de ander die kan ontvangen? Hoe de kritiek zodanig ontvangen dat je er niet door overweldigd wordt of in de verdediging gaat?
   
 • Moeilijke situaties: omgaan met weerstand, confronteren en geconfronteerd worden, een moeilijke boodschap brengen.
   
 • Transfer naar de eigen praktijk: formuleren van werkpunten voor de komende tijd.