title lines
opleiding

Communiceren en Positioneren

Doelstelling

Deze basiscursus verhoogt de awareness rond de relationele aspecten van communicatie. De deelnemer kan hierdoor zijn communicatieve competenties verder ontwikkelen. Dit helpt bij het realiseren van doelen of het behalen van een inhoudelijk resultaat.

Inhoud

1. De communicatieroos: dit model brengt de verschillende relationele posities en hun onderlinge beïnvloeding in beeld.

2. De eigen stijl van communiceren en het effect ervan op gesprekspartners. Awareness ontwikkelen rond relationele positionering in de werksituatie.

3. Positionering betekent het innemen van de juiste positie afhankelijk van wat de situatie vraagt. Bijv. voorzitter zijn, een project leiden of voorstellen, deelnemen aan een vergadering, enz. Elke rol vraagt een andere relationele positionering.

4. Vaardigheden ter ondersteuning van de juiste communicatie en positionering:

  • Waarnemen: leren scheiden van feiten en interpretaties

  • Leren zien en afstemmen van bedoeling en effect van een communicatie

  • Feedback kunnen geven zonder te beoordelen

  • Zich inleven in de problematiek van de andere

  • Kunnen omgaan met weerstand en verzet

  • Juiste en directe communicatie voeren

  • Confronteren en geconfronteerd worden

  • Geven en ontvangen van kritiek

  • Integratie: praktijkcases

5. Transfer naar de eigen praktijk: formuleren van werkpunten voor de komende tijd.