title lines
opleiding

Conflicthantering

Doelgroep

Bemiddeling is een belangrijke vaardigheid voor ieder die met mensen werkt, met mensen samenwerkt en aan mensen leiding geeft.

Dat conflicten ontstaan waar mensen met elkaar samenwerken valt niet te vermijden. Wat echter wel kan is invloed uitoefenen op de manier waarop men met conflicten omgaat.

Een bemiddelaar neemt in een conflict geen standpunt in maar helpt de conflicterende partijen bij het vinden van een duurzame oplossing. Het innemen van een meerpartijdige positie is voor een leidinggevende een uitdaging daar hij of zij een inhoudelijke- en resultaatverantwoordelijkheid heeft.

Doelstelling 

1. De positieve en negatieve aspecten van een conflict, de essentie van een conflict, wat er in ieder conflict speelt.

Diversiteit in conflictstijlen: de wijze waarop we met conflicten omgaan is verschillend. Het is belangrijk je eigen persoonlijke stijl te kennen en andere stijlen te leren hanteren.

2. Bemiddeling: een methodiek om conflicten effectief te hanteren.

  • wat is bemiddeling
  • fasen van het bemiddelingsproces
  • basisvaardigheden voor bemiddeling: luisteren, samenvatten, positief bevestigen, herformuleren en de meerpartijdigheid.
  • omgaan met machtsongelijkheid - betekenis van het begrip “waarheid”

3. De leidinggevende als bemiddelaar: Koppeling van de rol van de leidinggevende c.q. inhoudelijk deskundige, aan de rol van bemiddelaar.

  • functielijn en positionering
  • verdieping van de bemiddelingsmethodiek.

Bespreking van praktijksituaties en experimenteren met/inoefenen van een andere aanpak.