title lines
opleiding

Functionerings en/of Evaluatiegesprekken

Doelgroep

Voor leidinggevenden die functionerings- en/of evaluatiegesprekken voeren.

Doelstelling

 • Inzicht bieden in doel en inhoud en structuur van een functionerings- en/of een evaluatiegesprek.
 • Vergroten van de communicatieve vaardigheden om op een effectieve wijze functionerings- en/of evaluatiegesprekken met de medewerker te voeren.

Inhoud 

Het functioneringsgesprek

Theorie over het functioneringsgesprek:

 • definitie, kenmerken en doel, uitgangspunten
 • de basishouding van de leidinggevende tijdens het gesprek
 • structuur en opbouw
 • betekenis van het functioneringsgesprek binnen het ruimer kader van HRM en binnen de doelstellingen van de organisatie

Het voorbereiden en het voeren van het functioneringsgesprek:

 • het voorgesprek (individueel of in groep)
 • betekenis, doel en structuur van het voorgesprek
 • aandachtspunten
 • de positionering van de leidinggevende
 • oefenen in het voeren van een voorgesprek

Het functioneringsgesprek:

 • aandachtspunten en valkuilen
 • oefeningen in het voeren van een functioneringsgesprek.

“Moeilijke” gesprekken, zoals omgaan met weerstand, onverschilligheid, wantrouwen, machtsstrijd

Het evaluatiegesprek

Theorie over het evaluatiegesprek:

 • definitie, kenmerken en doel, uitgangspunten
 • opbouw en structuur
 • aandachtspunten
 • betekenis van het evaluatiegesprek binnen het ruimer kader van HRM en binnen de doelstelling van de organisatie

Het voorbereiden en het voeren van het evaluatiegesprek:

 • methodiek en didactiek
 • positionering van de leidinggevende
 • oefenen in voeren van evaluatiegesprekken, feedback over het oefenen.

“Moeilijke” personen en emoties, lastige gesprekken