title lines
opleiding

Omgaan met verbale agressie

Doelstelling

 • bewustzijn vergroten van het persoonlijk functioneren in situaties waarin zich binnen de werkcontext agressief gedrag manifesteert.
 • bewust worden van de beleving van en omgaan met eigen agressie en die van een ander. 
 • zicht krijgen op de uitingsvormen van agressie.
 • leren correct, professioneel handelen in situaties die agressie oproepen en dit conform de verwachte waarden van Orpea.
 • bij het geconfronteerd worden met verbale agressie: leren zichzelf en de situatie onder controle te houden.
 • preventief leren handelen en communiceren om verbale agressie te voorkomen. 

Inhoud

 • Exploratie van het begrip agressie en de betekenis ervan binnen het werkveld aan de hand van gericht vragen. Hierdoor worden eigen inzichten, eigen besef en beleving met betrekking tot het thema verhoogd.
  Vanuit de uitwisseling van ervaringen met collega’s krijgt men het gevoel er niet alleen voor te staan.
   
 • Theoretische omkadering: ontstaan van agressie en soorten agressie. Onderscheid leren maken tussen boosheid, agressie en geweld. Agressie duiden als maatschappelijk fenomeen binnen contact. 
  Zicht krijgen in de opbouw van agressief gedrag: van frustratie tot geweld. 
   
 • Theorie en toegepaste oefeningen over communicatie.
  De communicatieroos: dit model heeft tot doel inzicht te verwerven in de verschillende gesprekposities die mensen innemen bij het in contact gaan met elkaar. 
  Hoe ‘geweldloos communiceren’ als het over geweld gaat …
   
 • Oefenen in het kader van leren omgaan met de agressieve personen/situaties waarin agressie plaats vindt.
  Leren aandacht hebben voor de lichaamshouding, oogcontact, gelaatsuitdrukkingen, gebaren, stemvolume, intonatie en dit zowel bij zichzelf als bij de persoon. 
  Het ontwikkelen van empathische luistervaardigheden om zo op het juiste moment te kunnen interveniëren in een gesprek. 
  Tips voor efficiënte ,waarden gedreven professionele contact name.