title lines
opleiding

Opleiding Vergadertechnieken

Doelstelling

Vergaderingen bewuster inzetten als instrument om je team of vergadergroep te begeleiden naar het behalen van de doelstellingen.

 • Je leert hoe je een vergadering efficiënt voorbereidt en programmeert.

 • Je ontdekt wat je aandeel is in het verloop van een vergadering.

 • Je krijgt zicht op de mogelijkheden om met communicatie en samenwerking invloed uit te oefenen.

 • Je hanteert je eigen beïnvloedingsstijl (als voorzitter en als deelnemer) en leert je te positioneren als voorzitter.

Inhoud 

 • De vergadering als managementinstrument. Centrale vraag hierbij is of de vergadering het juiste middel is om een bepaald doel te bereiken.

 • De voorbereiding en programmatie van de vergadering. Essentiële voorwaarden voor het welslagen van een vergadering. De soorten vergaderdoelen.Het leiden van de vergadering. Onderscheid maken tussen inhoud, procedure en proces en het hanteren van deze drie elementen:

 1. Inhoud: doelstellingen en onderwerpen voor de vergadering/

 2. Procedure: vorm en methodiek van de vergadering in relatie tot de doelstelling.

 3. Toepassen van beslissingsprocedures en het sturen van de vergadergroep naar een beslissing.

 4. Proces: de wijze, de aard en de intensiteit van de participatie, onderlinge verhoudingen en sfeer.

 • De beïnvloedingsmogelijkheden en de positionering als voorzitter en als vergaderlid:

 1. Naast de inhoud speelt ook het relationele en de non-verbale communicatie een rol bij beïnvloeding. Vanuit deze invalshoek wordt gewerkt aan de overtuigingskracht van voorzitter en vergaderleden.
   

 2. Het ombuigen van concurrentie naar coöperatie door het adequaat omgaan met weerstand, het goed ontvangen en herformuleren van   kritiek, het verhelderen van onduidelijke boodschappen.

 • Moeilijke vergadersituaties. Leren omgaan met “moeilijke vergaderleden”: weerstand, confrontatie en kritiek, onduidelijkheid, zwijgers en praters,…

 • Persoonlijk actieplan. Transfer naar de eigen praktijk om het geleerde te integreren.