title lines
opleiding

Organisatieopstellingen

Doelstelling

  • Inzichten en ervaringen op de (verborgen) dynamieken in organisaties.
  • Invalshoeken om een bestaand fenomeen in de organisatie van een heel ander perspectief te bekijken.
  • Schat aan nieuwe woordenschat/taal om wisselwerkingen en onderlinge relaties te begrijpen en onder woorden te brengen.

Inhoud 

Een organisatie is een levend organisme met dynamieken in de boven- en onderstroom. Via organisatieopstellingen wordt de onderstroom naar boven gebracht. Er wordt gekeken naar hoe het geheel werkt op de delen en omgekeerd, naar de systemen (en niet naar het individu) en hoe die interageren.
In organisatieopstellingen krijg je als organisatie de kans om te zien hoe de 3 oerkrachten aan het werk zijn. De 3 oerkrachten zijn: uitwisseling, ordening, insluiten. 

Waarom is organisatieopstellingen iets voor leidinggeven?

  • Leidinggevende worden uitgedaagd om hun rol en positie nader te onderzoeken en kritisch te reflecteren
  • Leidinggevenden worden 'ontschuldigd' om niet de verantwoordelijkheid bij één of meerdere personen te leggen, wel om breder en ruimer én naar het geheel te kijken.
  • Leidinggevenden gaan zich andere vragen stellen die daardoor tot een andere analyse van de bestaande situatie gaan leiden. 

We werken vanuit Holding Space, gedeelde verantwoordelijkheid voor het proces, en vormen daardoor een groepsdynamiek die psychologische veiligheid en leren faciliteert.