title lines
opleiding

Situationeel leidinggeven

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven willen onderzoeken en hun flexibiliteit in het leidinggeven willen vergroten.

Deze opleiding is een vervolg op de basisopleiding Leidinggeven en Positionering.

Doelstelling 

Ieder die leiding geeft ontwikkelt hierin een bepaalde stijl die veel te maken heeft met de eigen ervaringen met leidinggeven in de loop van het leven. De gevoelens die met deze ervaringen gepaard gingen zijn in het latere leven vaak bepalend voor de het gedrag in moeilijke situaties of op kritieke momenten. Van keuzevrijheid is dan geen sprake.

Een belangrijke eigenschap van flexibel leidinggeven is dat de leidinggevende zijn of haar medewerker datgene kan bieden wat hij of zij nodig heeft. Dit is een belangrijke voorwaarde om het beste uit de medewerker te halen. Medewerkers zijn immers verschillend in datgene wat ze nodig hebben op taak- en relatieniveau.

De opleiding biedt:

  • meer zicht op de relatie tussen de eigen geschiedenis en de spontane stijl van leidinggeven. Dit inzicht kan een bijdrage leveren aan het beter zelf kunnen kiezen voor een bepaalde leidinggevende interventie afhankelijk van de situatie en van de medewerker.
  • een methode om concreet uw gedrag af te stemmen op de medewerker door een beter beeld te vormen van zijn of haar attitude en competenties.
  • inzicht in uw kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als leidinggevende.

Inhoud

  • De vier competentie-niveau’s van de medewerker volgens het model van Hersey en Blanchard brengt de verschillen tussen medewerkers terug tot vier competentieniveau’s. Wat is een competentie? Wat is competentieontwikkeling en hoe verloopt zo’n proces?
  • De vier stijlen van leidinggeven volgens het model van Hersey en Blanchard. Het is de bedoeling dat de leidinggevende stijl afgestemd is op het competentieniveau van de medewerker. Wat zijn de vier stijlen? Welke gedrag hoort bij iedere stijl?
  • Afstemming van de leiderschapsstijl op competentie-niveau van de medewerker door het voeren van een contractinggesprek. Wat houdt zo’n gesprek in? Hoe verloopt het? Wat i de techniek?
  • Kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen in het leidinggeven volgens de inzichten van Daniel Ofman Doel: bewustwording van de kwaliteiten of innerlijke mogelijkheden die ingezet kunnen worden om goed leiding te geven en tevens bewustwording van de valkuilen hiervan. Het benoemen en concretiseren van de uitdaging tot meer effectief leiderschap.