title lines
opleiding

Groepsdynamica

Als (bege)leider wil je een positieve invloed uitoefenen op je team of groep, om dit te kunnen verwezenlijken is het nodig om zicht te hebben op de ontwikkeling, de processen en de conflicten die zich in een groep (kunnen) voordoen.

Soms spelen irrationale factoren een rol in het functioneren van een team. Ook het groepsgebeuren op zich heeft een impact op het verloop van een project of traject. De relatie tussen de (bege)leider en de groepsleden en de relatie van de groepsleden onderling, heeft een invloed op de groepsvorming.
Er is bovendien een wezenlijk verband tussen wat er intrapsychisch gebeurt bij een individu en wat er zich afspeelt in de groep.

Voeling krijgen met al deze elementen, helpt je om de groepsontwikkeling in de hand te houden.

Wat kan groepsdynamica jou bieden?

  • Je leert omgaan met groepsdynamische processen en conflicten zodat je op een adequate wijze kan  tussenkomen.
  • Je ontdekt onderliggende en niet meteen zichtbare dynamieken bij groepen en verwerft vaardigheden om hierop in te spelen.
  • Je leert hoe je met je eigen gedrag en communicatie een groep tot ontwikkeling kan brengen, hoe je comfort en veiligheid in de groep kan vergroten.
  • Je leert welke leidinggevende interventies vertrouwen en veiligheid in de groep beïnvloeden.
  • Je krijgt zicht op de onderlinge relaties van groepsleden, op groepsprocessen en groepsontwikkeling

Groepsdynamica focust op:

  • inzien en hanteren van groepsfenomenen
  • omgaan met groepsconflicten
  • groepsthema's herkennen
  • gepaste groepsinterventies doen
  • groepsontwikkeling en groepsprocessen

Deze 3-daagse richt zich naar teamleiders, directeurs, trainers, HR-managers, groepstherapeuten, ...