title lines
opleiding

Introductie Familieopstellingen voor psychologen & psychotherapeuten

De methodiek van het gebruiken van opstellingen binnen de therapeutische context is gebaseerd op de systemische manier van werken van Bert Hellinger. Tijdens een opstelling brengt de cliënt een vraagstuk in waar hij/zij meer helderheid over wil. Door middel van het opstellen van iemands gezin van herkomst tracht de psycholoog/psychotherapeut niet direct zichtbare dynamieken tussen familieleden die voor de cliënt belemmerend werken te herkennen, erkennen en waar nodig weg te nemen.

Tijdens deze training krijg je zicht op de systemische krachten die stagnerend werken en/of ontwikkelingsbevorderend zijn bij cliënten.

De ervaringsgerichte opbouw en de zeer praktische oefeningen, maken het mogelijk dat je met het aangeleerde onmiddellijk aan de slag kan gaan binnen je eigen praktijk.