title lines
opleiding

Introductie organisatieopstellingen

We nemen je mee in een introductie in organisatieopstellingen als één van de vele systemische methodieken om naar organisaties en de relationele praktijken daarin te kijken. 

Wat drijft medewerkers, wat kan een manager of leidinggevende doen/niet doen? Wat doet een directie? Welke interventies passen beter bij het geheel dan één op één interventies? 

Leerdoelen: 

  • Anders leren kijken/observeren/analyseren van een situatie. Het geheel is anders dan de som van de delen. 
  • Opzetten van een organisatiebril en toepassen op praktijkvoorbeelden uit de groep.
  • Verkennen van de liminale ruimte.
  • Wat dient zich aan vanuit een opstelling en wat leert ons dat over de onderstroom of de verborgen patronen in een organisatie? 
  • Bewustwording van het nut en de meerwaarde van een organisatieopstelling in het geheel van systemische interventies.

Een driedaagse waarin we met minimale theorie maximale praktijkinzichten bekomen die vertaalbaar kunnen worden toegepast in de eigen werkcontext. 

Het is aanbevolen om met 2 personen van één organisatie deelnemen, om zo een verhoogde impact te komen van de training. 

Doelgroep:

HR medewerkers, Organisatieontwikkelaars, Algemene Directie, Leidinggevenden, ...