title lines
opleiding

Mijn Tocht: Verken je innerlijk kompas

Mijn tocht is een zoektocht naar je innerlijke wijsheid en is een gestructureerd programma die het mogelijk maakt om deze wonderlijke tocht naar binnen en buiten ten volle te gaan.

Er is veel ruimte voor individuele exploratie, en voor groepswerk. De groep is de uitvals- en terugvalbasis, een veilige omgeving die uitdaagt en ondersteunt tegelijkertijd.

Doelstelling: 

 • Een pad naar het ontwaken van potentieel op basis van vriendelijk toelaten wat eigen is aan jou in jouw situatie
 • Wat zijn je sterktes?
 • Wat zijn je demonen?
 • Hoe ga je in contact met de ander?
 • Welke zijn jouw unieke leidende principes?
 • Wat is jouw wonde en ben je beschikbaar om je ‘calling of roeping’ te horen? (wounded heeler)

Methode:

 • De groep wordt aangesproken als context van leren en verkennen.
 • Er worden verschillende werkvormen aangeboden opdat de beleving zich kan openen vanuit verschillende lagen. 
 • Er wordt gewerkt vanuit de theoretische kaders van de Gestalt, de Thema Gecentreerde Interactie, Systemisch Werk en Generatief Leiderschap.
 • Er worden verschillende levende thema’s opeenvolgend aangereikt en uitgediept en samen creëren ze een pad naar innerlijke wijsheid en eigen leiderschap.
 • Er is telkens een opbouw vanuit theorie naar experiment en het verhogen van gewaarzijn, het faciliteren van besef dat richting geeft met afrondende ruimte om het nieuwe te integreren.

"Jouw werk is om je wereld te ontdekken en dan met heel je hart jezelf eraan te geven" 

Boeddha

Deelnemers getuigen:

"Helpt om bewuster en voller in het leven te staan", Mieke, 44j

"Ik doorsta nu stormen op een betere manier", Louis, 58j

"Veilig, geleidelijk aan opgebouwd in verdieping", Julie, 29j

"Je intuïtie en helder inzicht in je persoonlijkheid nemen toe", Kim, 37j