title lines
opleiding

Wounded Healer: van wonde naar verwondering in het contact

Het idee van de ‘wounded healer’ gaat terug tot de oudheid en werd overgenomen door de psychiater Carl Jung. Een goede therapie is maar mogelijk wanneer de begeleider vanuit de eigen wond kan werken. Gaandeweg is er het risico het contact met deze wond te verliezen in relatie tot de cliënt. Hierdoor ontstaat een situatie waarin we onszelf vooral gaan vereenzelvigen met de ‘heler’ en de cliënt met de ‘wond’. Dit gebeurt nog sterker wanneer de cliënt op een bepaalde wijze raakt aan onze wond. Het archetype van de Wounded Healer nodigt uit om contact te houden met beide aspecten in onszelf, de wond én de heler. Zo kunnen we ook de cliënt zien als iemand die niet louter ‘gewond’ is maar ook ‘helende’ eigenschappen heeft.

Naarmate we meer vertrouwd raken met onze eigen pijn, onszelf daarin nabij leren zijn, kunnen we onze cliënten daarin ook meer nabij zijn. Dit ‘er bij zijn’ is onmogelijk als we niet in contact met onze eigen wond kunnen zijn.

Deze tweedaagse is in het bijzonder bedoeld voor psychologen, psychotherapeuten, sociaal werkers en elke professional die zorgrelaties aangaat.

Only the wounded healer can truly heal.

Irvin Yalom