title lines
opleiding

Persoonlijk welzijn voor medewerkers

Doelstelling

Hoe kunnen we zelfzorg en de verwachtingen in het huidige werkveld in balans houden zodat de medewerkers op een gezonde manier kunnen blijven functioneren?

De veranderende omgeving, de gevraagde snelheid, de verhoogde druk, thuiswerk, afwezigheden, … zijn factoren waarmee medewerkers dienen om te gaan.

De gevraagde flexibiliteit is groot en elk individu dient nieuwe creatieve aanpassingen te zoeken. 

We richten ons op wat elk individu persoonlijk nodig heeft om een gezond evenwicht te bereiken. Formuleren we actiepunten en leren we de nodige tools aan om gedrag te installeren dat bijdraagt tot gezond functioneren.

We besteden de nodige aandacht aan het kunnen omgaan met de gevraagde draaglast versus eigen draagkracht.

Inhoud

Tijdens deze opleiding is er ruimte om stil te staan bij:

  • de persoonlijk omgang met tijdsdruk, verhoogde vraag naar flexibiliteit, snelheid en efficiëntie
  • herkennen van signalen bij jezelf en in het team
  • de zoektocht naar het vinden van evenwicht tussen het blijven functioneren als individu en als teamlid
  • opmaken van een PWP (Persoonlijk WelzijnsPlan) en mogelijke acties om op teamniveau aan de slag te gaan.

Het accent van deze tweedaagse ligt hoofdzakelijk op het actief bezig zijn (individueel en in groep), waarbij de nodige duiding wordt voorzien bij de oefeningen en ervaringen.
Bv. :  Slow Art, Window of Tolerance, Mindfulness, Zelfcompassie, Ikigai, Slaapwijzer, …