title lines
opleiding

Teambuilding

Doelstelling

De doelstelling krijgt een ander accent afhankelijk van de aanleiding voor de teambuilding. Algemeen richten we ons op het verbeteren van de samenwerking op vlak van:

  • creëren van een gemeenschappelijke visie

  • aanvaarde en werkbare procedures en afspraken

  • sfeer, werkklimaat en collegialiteit

Inhoud

  • Creëren van een gemeenschappelijke visie  rond o.a. beleidsvisie, doelstellingen, prioriteitstelling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de positie en opstelling van het team in de organisatie.

  • Procedures en afspraken. Kan o.a. gaan over de doelmatigheid van het overleg, effectiviteit van besluitvorming, het afspreken en aanspreken, informatiestromen.

  • Samenwerkingsklimaat, sfeer en communicatie. Onderlinge verwachtingen, de mate van het ervaren van veiligheid en openheid in het team, de wijze van geven en krijgen van feedback en kritiek, omgaan met tegenstellingen in belangen en visie, het omgaan met conflicten, acceptatie van de leidinggevende.

Uitgangspunten en werkwijze

De IVC-trainer faciliteert het proces waarin ieder teamlid met de eigen ervaring en beleving aanwezig is en hieraan uitdrukking geeft.

Aan de hand van stapsgewijze vraagstelling gaan we na hoe ieder teamlid de actuele samenwerking ervaart en beleeft, wat goed gaat en wat moeilijkheden oplevert. Zo ontstaat een groepsdynamisch proces waarin de elementen op tafel komen die de oorzaak zijn van het slecht of moeilijk kunnen werken aan de taak, van het niet behalen van gestelde doelen of van het niet op één lijn kunnen komen.

De gesprekken worden door de trainer begeleid zodat eventuele spanningen en moeilijkheden, die anders onbespreekbaar zijn, resultaatgericht aangepakt worden. Het team zal zowel in zijn groepsdynamische evolutie als in het behalen van zijn doelstellingen aan draagkracht winnen of zijn draagkracht herwinnen.

In de tweede fase werken we rond de afstemming m.b.t. de werking op korte en langere termijn en exploreren we het samen toekomstgericht bezig zijn.

De doelstelling hierbij is:

  • Doelen en verwachtingen in de samenwerking verhelderen en op elkaar afstemmen.

  • Actiepunten voor de toekomst benoemen.

  • Samen afspraken en communicatiestructuren bepalen.

De positionering van de leidinggevende krijgt in dit proces bijzondere ondersteuning, zodat hij het team kan blijven sturen en stimuleren.