Gestalttherapieopleiding   Vives

12-13-14 juni 2020

3x3 gestalttherapiegroep

Leven betekent constant veranderen en afstemmen op nieuwe situaties. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit, eigenschappen die we nu meer dan ooit moeten aanboren en verder ontwikkelen. We willen deze groep graag laten doorgaan en wel online. Dit geeft natuurlijk beperkingen maar ook allerlei nieuwe mogelijkheden, die we samen onderzoeken en waarmee we volop experimenteren! Vanuit de gestaltvisie kijken we altijd naar hoe we de best mogelijke vorm van contact kunnen creëren en we willen van daaruit graag deze online groep met jullie laten doorgaan.

Meer details »


28-29-30 augustus 2020

Gestalttherapiegroep driedaagse

Leven betekent constant veranderen en aanpassen aan nieuwe situaties. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit, eigenschappen die we niet altijd even vlot kunnen aanboren.

Meer details »


startdag zaterdag 19 september 2020

Postgraduaat in de gestalttherapie

De vierjarige opleiding tot gestalttherapeut richt zich naar welzijnswerkers of hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en naar mensen die op korte termijn als gestalttherapeut willen starten.

Meer details »